Sdlo: 790 51 Supkovice ?.218

email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

***

Nakladatelstv T+ ? existuje od roku 2004

Je to nakladatelstv t? autor?.


Nakladatelstv T+? ukon?ilo dnem 1. 1. 2014 svou ?innost. Nadle bude existovat pouze ve stvajc elektronick podob?.


 

Karel Hoff *1945

Knihy vydan

Fantasticky stru?n d?jiny ?eck (potamo) antick filosofie

P?zniv?, ba a naden?, se o knize vyjd?il Egon Bondy

Fantasticky stru?n d?jiny filosofie - II. dl

Od Marka Aurelia po Mikule Kusnskho

Fantasticky stru?n d?jiny filosofie - III. dl

Indick a ?nsk filosofie

Anebky (?ili) Mal pedagogick ?ten

Pohled na kolstv p?ed a po p?evratu u?itelskm d?chodcem

T+? (Tygr de la M?aukanda + ?pukin de la ?ap) - 1. dl

T+? (Tygr de la M?aukanda + ?pukin de la ?ap) - 2. dl

T+? (Hanebn inteligence) - 3. dl

Pikareskn dadaromn s politickm podtextem

Bublav samota s rhou - poezie

Vb?r z poezie provedl Radim Vainka a Jan Kadubec

Fantasticky stru?n (by? nechutn? nepln) d?jiny chlastu 1. dl

Fantasticky stru?n (by? nechutn? nepln) d?jiny chlastu 2. dl

Fantasticky stru?n (by? nechutn? nepln) d?jiny chlastu 3. dl


Jan Kadubec *1943

Knihy vydan

Od Evy po Batebu plus Sociologie and?l?

Ne b?n pohled na knihy Starho zkona

Forbny performera Frantika a Pavla z Tarsu

Svat Frantiek a svat Pavel z Tarsu o?ima atheisty

2 280 sentenc o um?n

Vb?r citac z ?etby - tzv. vklepky z knih

Devatenct stolet jet? neskon?ilo

Obhajoba Marxe a levicovch mylenek

Ptkoviny coby fundament civilizace

Atheista o k?es?anstv, nedoporu?eno ?st v??cm

Tituly knin? nevydan

Deset deka teologie

Rabni a Star smlouva

Knihy sentenc o /ne/p?erozd?lovn pozemskch statk?

Vklepky z knih, citace z tisku a podobn?Frantiek Neva?il (1926 - 2017)

Knihy vydan

Nae cesta od marasmu ke krachu (1994)
Bilancovn na prvn kapit.p?tiletky (1995)
K ?esk otzce dnes I, II (1995)
T?et cesta (1996)
U t? premir? (1997)
Jak jsme dopadli (2002)
Velk loupe aneb Bourn sttu (2002)
Tanec stovek miliard okolo ns (2003)
Sv?t a jeho problmy (2004)
V?era, dnes a mon ztra (2011)
Kapitl (2011) - vybran ?st z p?ipravovan knihy Ekonomie
Soubor starch ?lnk?
O autoroviVechny tituly se bezproblmov? daj otev?t v Adobe Readeru. Lze si je snadno vytisknout na domc tiskrn? a nechat p?padn? svzat. Vechny texty lze koprovat, rozi?ovat, citovat a velijak jinak vyuvat a t?eba i zneuvat. Vydavatel tomu bude rd. Tot plat i o vtvarnu - lze snadno kterkoliv poutav obrzek vytisknout doma ?i v n?jakm podniku, t?eba i zarmovat a pov?sit na ze?.

 

Login FormKdo je p?ipojen

Právě připojeni - hostů: 2